OZ Dobre bude

Veríme, že nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť lepšie.

logo OZ

Cieľom združenia je podpora jednotlivcov, iniciatív a organizácií prispievajúcich k zlepšovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku, a to najmä formou poskytovania coworkingového priestoru pre ich prácu a organizovania podujatí pre ich stretávanie, spoznávanie a spoluprácu.

Činnosti a podujatia organizované združením majú za cieľ uľahčiť prepájanie začínajúcich a skúsených podnikateľov, vytváranie príležitostí na ich vzájomnú spoluprácu, realizáciu nápadov, prenos know-how, vyzdvihovanie pozitívnych príkladov zo zahraničia a vzdelávanie.

Väčšina energie mladého združenia v súčasnosti prúdi do zlepšovania prostredia pre začínajúce projekty v Banskej Štiavnici a okolí - nájdete nás na Dolnej ružovej 13 v zdieľanej pracovni Luft coworking.

O tom, čo práve robíme, sa najľahšie dozviete cez facebook Luft coworkingu.

Fakty

OZ Dobre bude
Haydnova 19
811 02 Bratislava

štatutárny zástupca: Andrej Minárik
tel.: +421 903 318 649
e-mail: andrej@luft-coworking.sk

Bankový účet: SK6283300000002500830667 SWIFT: FIOZSKBA
IČO: 42447534

Stanovy